Vitaliteit op de werkvloer laat te wensen over

Thema's: Gezondheid

De vitaliteit van werkende mensen laat vaak te wensen over. Reden voor een gebrek aan levenslust zijn de hoge werkdruk en het feit, dat de werkzaamheden dikwijls langdurig zittend moeten worden gedaan. Dat blijkt althans uit een enquête van Ruigrok | NetPanel in opdracht van Convenant Gezond Gewicht onder Nederlandse werknemers in loondienst van achttien jaar en ouder.

Zeventig procent van de ondervraagden vindt het van wezenlijk belang dat op de werkvloer aandacht wordt geschonken aan een gezonde leefstijl en vitaliteit, maar dat gesprekken hierover slechts mondjesmaat worden gevoerd. Japanners zijn blijkbaar zo gek nog niet. Daar is het sinds jaar en dag usance, dat een werknemer verplichte gymoefeningen (do-in shiatsu) doet aan het begin van elke nieuwe werkdag. Ook bedrijfsmassages worden op grote schaal gegeven onder de noemer isu shiatsu. Nu is de positie van de Japanse werknemer nog steeds wezenlijk anders dan die van de Nederlandse, maar genoemde activiteiten zouden de vitaliteit en de collectieve geest zeker ten goede komen.

Waar het in Japan verplichte kost is, kwam uit de onlangs gehouden enquête naar voren dat toch zeker drie op de vijf werknemers het prima zouden vinden om te worden gestimuleerd door hun werkgever. Vorm en inhoud van de activiteiten zijn daarbij onderhevig aan wat de werknemer wil en wat de werkgever aanbiedt. Paul Rosenmöller toonde zich verheugd, dat uit het onderzoek blijkt dat 79% van de ondervraagden een gezonde levensstijl een investering voor het leven vindt. ‘Het lichaam is toch je persoonlijke kapitaal, waar je het je hele werkende leven mee moet doen.’

Het Convenant Gezond Gewicht (CGG) is een samenwerkingsverband van 26 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij zetten zich gezamenlijk in om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling.

De enquête Gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer is een kwantitatief onderzoek, online uitgevoerd in de periode eind juli tot en met begin augustus door Ruigrok | NetPanel. De doelgroep van dit onderzoek bestond uit de Nederlandse werkende bevolking van achttien jaar en ouder in loondienst. Zij zijn werkzaam bij een bedrijf/organisatie met minimaal tien werknemers en de werknemers werken meer dan 20 uur per week. De basissteekproef is representatief voor de Nederlandse werknemer in loondienst op basis van branche, bedrijfsgrootte en geslacht.

De wil lijkt bij werknemers dus wel degelijk aanwezig om daadwerkelijk iets aan de vitaliteit en leefstijl te doen; het is aan bedrijven en werkgevers om de uitkomsten van dit onderzoek op te pakken en voorzieningen te treffen. Want op langere termijn biedt hem dat voordelen in de vorm van gezondere en meer vitale werknemers.

Koop of verkoop webteksten voor uw website. Veel keuze uit artikelen voor een lage prijs. Log in of Registreer om dit artikel af te nemen.